tel.18 4430072

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE Z INTENCJI UCZESTNIKÓW POGRZEBU

ODPRAWIANE POZA PARAFIĄ OD 1 CZERWCA 2024 R.

Gregorianka za ś.p. Teresę Duch:

 1. Od dyr. i prac. katol. niepublicznej ogólnokszt. szk. muzycznej
 2. Od Magdaleny Oktawiana Wasylewcz
 3. Od Bogdana Zofii Piszczek
 4. Od rodz. Maślejaków z Cyganowic
 5. Od Jacka Pietruszki
 6. Od Józefa Marty Kumor
 7. Od Pawła Doroty Liber
 8. Od brata Stanisława Libra z żoną
 9. Od dyr. i prac. Szkoły katolickiej w N. Sączu
 10. Od rodz. Wąsowicz z Zielonek
 11. Od rodz. Wątrogów z N. Sącza
 12. Od Józka Ruchały z rodz.
 13. Od Marka Ruchały z rodz.
 14. Od Lidii Sławomira Szkaradek
 15. Od Katarzyny Wiesława Kubackich
 16. Od sąsiadki Władysławy Szkaradek
 17. Od sąsiadów Leśniaków i Bednarskich
 18. Od Izabeli Łukasza Bryja
 19. Od rodz. Bryjów
 20. Od Grzegorza Bulzak z rodz.
 21. Od Lucyny Janusza Gwiżdż
 22. Od Dawida Gwiżdż z Limanowej z rodz.
 23. Od Piotra Gwiżdż z rodz. z Limanowej
 24. Od Agnieszki Rafała Ciapała
 25. Od siostrzenicy Danuty z rodz.
 26. Od Anny Andrzeja Komisarz
 27. Od Małgorzaty Michała Cabała
 28. Od Tomasza Małgorzaty Cabała z dziećmi
 29. Od Agaty Marka Librów
 30.  Od Małgorzaty Leszka Lizoń

Gregorianka za ś.p. + Olimpię Obrzut:

 1.  od Krzysztofa Danuty Pociecha
 2.  od Małgorzaty Dudziak
 3.  od rodz. Dudzików z Chomranic
 4.  od brata Andrzeja z rodz.
 5.  od j. w.
 6.  od chrześnicy Kamili
 7.  od Krzysztofa Gajdosz
 8.  od koleżanki Jadwigi Szczygieł z rodz.
 9.  od Teresy Stanisława Duda
 10.  od rodz. Tomasiak z Krynicy
 11.  od kolegi Roberta z rodz.
 12.  od Iwony Janik-Hejmej
 13.  od koleżanek i kolegów synowej Sądeckich Wodociągów
 14.  od Bożeny Michalik z N. Sącza
 15.  od kuzynki Beaty Zawiślan z rodz. z Krynicy
 16.  od Kierownictwa Komisariatu Policji w Grybowie
 17.  od Jarka Mleczko 
 18.  od Mariusza Tokarczyka
 19.  od rodz. Utników z Krakowa
 20.  od koleżanki Elżbiety
 21.  od kolegi Grzegorza Matuli z rod.
 22.  od Marzeny Oracz z rodz.
 23.  od Henryka Koział z N. Sącza
 24.  od Rafała Leśniaka zast. Kom. Wojew. Policji w Krakowie
 25.  od koleżanek i kolegów Komisariatu policji w Nawojowej
 26.  od Marii Jana Tokarz z Ptaszkowej
 27.  od Ireny Mirosława Michalik z Ptaszkowej
 28.  od  Obrzutów z Ptaszkowej
 29.  od Antoniny Zelek z Ptaszkowej
 30.  od Stanisława Tarasek z Ptaszkowej

Gregorianka za ś.p. + Olimpię Obrzut:

 1. Od Danuty Kurdziel z Ptaszkowej
 2. Od Elżbiety Rusek z rodz. z Krakowa
 3. Od rodz. Kozickich z Katowic
 4. Od Bogdana Tarasek z rodz. z Ptaszkowej
 5. Od Filipa Michała Tarasek
 6. Od Danuty Zenona Tarasek
 7. Od uczniów Prywatnych Szkół Niepublicznych w N. Sączu
 8. Od grona pedago. PSN w N. Saczu
 9. Od prowadzących Prywatne Szk. Niepubliczne
 10. Od rodz. Mężyków
 11. Od Alicji Krzysztofa Ciurka z rodz.
 12. Od Piotra Ciurki
 13. Od Józefy Henryka Gruca
 14. Od Elżbiety Bronisława Ciurka
 15. Od Agaty Tomasza Krzyżoniak
 16. Od rodz. Mastalskich
 17. Od rodz. Olszaneckich
 18. Od Ireny Jana Baran z rodz.
 19. Od Krysi I mateusza
 20. Od Bożeny Mańka z rodz.
 21. Od działkowców „Góra Zabełecka”
 22. Od rodz. Januszów ze Starej Wsi
 23. Od Krzysztofa Janusza
 24. Od Marcina Żaka z rodz.
 25. Od Jurka z Gaju
 26. Od Stanisława Pustułki
 27. Od Jolanty Haups
 28. Od Agnieszki Dunkel z Niemiec
 29.  Od Marii Matusik z rodz. z Niskowej
 30.  Od Zarządu Ogródków Działkowych „Góra Zabełecka”

Gregorianka za ś.p. + Justynę Kołdras:

 1. Od rodz. Wójsów i Pawlusów
 2. Od Marii Adama Pietrzak
 3. Od sąsiadów Doroty Marka Bodzionych
 4. Od kuzynostwa Klaudii Darii Kacpra
 5. Od chrzestnego z żona
 6. Od Anety Szot z rodz.
 7. Od Haliny Bogdana Skoczeń z Trzetrzewiny
 8. Od Beaty Bogusława Brdej z Trzetrzewiny
 9. Od Katarzyny Stefańskiej
 10. Od matki chrzestnej
 11. Od j. w.
 12. Od Marka Marii Leśniak
 13. Od Jana Magdaleny Kotas
 14. Od Marii Malec
 15. Od Zofii Janusza Malec
 16. Od Haliny Sławomira Majda
 17. Od Czesławy Benedykta Leśniak
 18. Od Elżbiety Leśniak-Czub z dziećmi
 19. Od Anny Iwa Mateckich
 20. Od Rafała Angeliki Leśniak
 21. Od Barbary Jarosława Czub
 22. Od Bartłomieja Iwony Wojtas
 23. Od wujka Sławka z żoną
 24. Od Kazimiery Leśniak z rodz.
 25. Od kuzynek Martyny i Pauliny
 26. Od kuzyna Michała
 27. Od kuzyna Kamila
 28. Od Olka Marty Filip z rodz.
 29. Od Moniki Roberta Filip
 30. Od Agaty Józefa Król z synem

Gregorianka za ś.p. + Julię Janur:

 1. Od Władysława janura
 2. Od chrześnicy Jadwigi Majocha z synem
 3. Od j. w.
 4. Od rodz. Maśko
 5. Od Haliny Sławomira Majda
 6. Od sąsiadów z ul. Witkacego
 7. Od j. w.
 8. Od Antoniego Janura z rodz.
 9. Od j. w.
 10. Od Elżbiety Stanisława Klag
 11. Od Marii Mróz i rodz. Bieleckich
 12. Od koleżanek i kolegi ze Sklepu Lach
 13. Od j. w,
 14. Od Bernadetty Leszka Zygmunt
 15. Od Eweliny Piotra Zygmunt
 16. Od Stanisławy Henryka Majda z rodz.
 17. Od Katarzyny Dudczak
 18. Od rodz, Nowaków
 19. Od Zofii Piota Bulzak
 20. Od rodz. Poręba
 21. Od sasiadów Bartkowskich
 22. Od kolegów z brygady syna Henryka
 23. Od właścicieli i prac firmy Inko 2001
 24. Od j. w.
 25. Od Marii Ryszarda Piech z rodz.
 26. Od Patrycji Włodzimierza Kuna z rodz
 27. Od Czesławy Benedykta Leśniak
 28. Od Elżbiety Leśniak-Czub z dziećmi
 29.  Od Marty Mateusza Lis
 30.  Od sąsiadów Ćwiklów

Gregorianka za ś.p. + Kazimierę Witowską:

 1. Od wnuczki Joanny z mężem i dziećmi
 2. Od wnuczki Moniki
 3. Od wnuczki Marceliny z mężem
 4. Od wnuczki Wiktorii z Łukaszem
 5. Od wnuka Kacpra
 6. Od wnuka Huberta
 7. Od wnuka Józefa
 8. Od Agnieszki Ledniowskiej
 9. Od Ryszarda Ledniowskiego
 10. Od Heleny i Grażyny Kopeć
 11. Od j. w.
 12. Od rodz. Ząbkowskich
 13. Od j. w.
 14. Od Ireny Ledniowskiej
 15. Od Żanety Krzysztofa Górskich z rodz.
 16. Od Barbary Romana Szczurek
 17. Od Janusza Jolanty Plata
 18. Od Zofii Plata 
 19. Od Józefa Bulzak z rodz.
 20. Od Mateusza Marty Lis
 21. Od j. w.
 22. Od członków Róży św. Faustyny
 23. Od Heleny Adama Jawor
 24. Od Moniki Dariusza Ledniowskich
 25. Od j. w.
 26. Od Andrzeja Witowskiego z rodz.
 27. Od Rafała Majdy z rodz.
 28. Od Marzeny Pawła Tokarczyk
 29.  Od Anny Edwarda Janur
 30.  Od koleżanek wnuczki Joanny

22 Msze św. za ś.p. + Stanisława Libra:

 1. Od rodz. Świątników
 2. Od kolegi Józefa Kurowskiego z rodz.
 3. Od Krzysztofa Gniadek z rodz.
 4. Od Mieczysława Zielińskiego z rodz.
 5. Od brata Andrzeja z rodz.
 6. Od kolegi Zbigniewa Bryja z rodz.
 7. Od Zenona Migacz z rodz.
 8. Od Jana Hamigi z rodz.
 9. Od Janiny Górka
 10. Od Ann Piotra Migacz z rodz.
 11. Od Barbary Garncarczyk z rodz.
 12. Od Elżbiety Toty z rodz.
 13. Od rodz. Samków
 14. Od rodz. Wąsowiczów
 15. Od Jana Marii Ruchałów
 16. Od Małgorzaty Sławomira Ruchałów z rodz.
 17. Od Marzeny Kwiatkowskiej-Gad i Ireny Bałuszyńskiej z rodzinami
 18. Od rodz. Leśnickich
 19. Od Agnieszki Klag z rodz.
 20. Od kolegi Roberta Gajewskiego
 21. Od kolegi Mariusza Kosakowskiego
 22. Od Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy

28 Mszy św. za ś.p. + Henryka Tyrkla:

 1. Od sąsiadów Jankosiów
 2. Od Marii Władysława Ledniowskich
 3. Od kolegów zięcia Mariusza z pracy
 4. Od Róży bł. Karoliny
 5. Od rodz. Pawlusów i Wójsów
 6. Od Marii Głuc
 7. Od Grzegorza Głuc z rodz.
 8. Od siostry Marii Król z mężem
 9. Od j. w.
 10. Od siostrzenicy Elżbiety Strzymczok z rodz.
 11. Od Urszuli Andrzeja Pasiut z rodz.
 12. Od Krzysztofa Król
 13.  Od Łukasza Agnieszki Król z rodz.
 14.  Od Anny Macieja Twardych
 15.  Od Teresy Stanisława Mosurków
 16.  Od Gertrudy – koleżanki z klasy
 17.  Od brata Czesława z żoną
 18.  Od j. w.
 19.  Od Małgorzaty Mariusza Grybel
 20.  Od Piotra Tyrkla z rodz.
 21.  Od Agnieszki Marka Stawiarskich z rodz.
 22.  Od Heleny Tyrkiel z Olszany
 23.  Od j. w.
 24.  Od rodz. Faron z Olszany
 25.  Od Anny Andrzeja Duda z Podegrodzia
 26.  Od Lucyny Józefa Totoś
 27.  Od Magdaleny Jakuba Kędroń
 28.  Od Pawła Tyrkla z rodz.