tel.18 4430072

Wniebowzięcie NMP 2023

Wniebowzięcie NMP - Kościół katolicki obchodzi 15 sierpnia. Świętowana już od V wieku tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą została 1 listopada 1950 r. potwierdzona przez Piusa XII jako dogmat wiary. W Polsce i wielu krajach europejskich dzień ten jest często nazywany świętem Matki Bożej Zielnej. W kościołach święci się wówczas zioła, kwiaty i snopy dożynkowe. Dzień 15 sierpnia jest także rocznicą "Cudu nad Wisłą", czyli zwycięstwa wojska polskiego nad sowieckimi hordami w 1920 r. i ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu. Czciciele Maryi w Polsce przypisują je szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej. W tym dniu w latach 1923-47 i ponownie od 1992 Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. W tym dniu nasz Parafialny Zespół CARITAS rozprowadzał wiązanki ziół i kwiatów. Dobrowolne datki do puszki przeznaczone będą dla najbardziej potrzebujących. Msza św. o godz 11-tej była jednocześnie Mszą posłania naszej parafianki Martyny Witeckiej na wolontariat misyjny do Peru, przed Mszą św. był krótki montaż misyjny połączony ze świadectwami wolontariuszy. Wszystkich parafian prosimy o modlitewne wsparcie dla Martyny.