tel.18 4430072

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym.

Św. Jan Paweł II

 

Ministranci i lektorzy to jedna z grup należących do Służby Liturgicznej, działającej przy naszej parafii, której celem jest posługiwanie przy ołtarzu. Realizuje się to jak gdyby na czterech płaszczyznach, które są zarazem poszczególnymi stopniami: kandydat (aspirant), ministrant, lektor i ceremoniarz.

Kandydaci to najmłodsza grupa wiekowa, skupiająca tych, którzy pragną włączyć się w czynną posługę liturgiczną. Ministranci stanowią średnią grupę wiekową, a ich posługa jest najbardziej różnorodna. Toteż, aby zostać ministrantem, należy opanować podstawowe wiadomości liturgiczne oraz zasady służenia przy ołtarzu. Kiedy ministrant wejdzie w pewien przedział wiekowy, a posiada odpowiednie predyspozycje (zwłaszcza dykcyjne), zostaje promowany na lektora: od tej pory powierzone mu zostaje głoszenie Bożego Słowa podczas mszy świętej. Ceremoniarz odpowiada bezpośrednio po celebransie za poprawność Liturgii. Musi posiadać dużą wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych. Często jako element ubioru nosi krzyż ceremoniarski nakładany uroczyście przez biskupa.

 

Opiekę nad Grupą Liturgiczną pełni Ks. Łukasz Koznecki.

Formacja członków Służby Liturgicznej obejmuje przede wszystkim uczestnictwo w spotkaniach (zbiórkach), a także różne wyjazdy, wycieczki, oraz udział w rozgrywkach sportowych.

 

Przed każdą Mszą św. LSO modli się następującymi słowami:

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga który rozwesela duszę moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę cię Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

X Przykazań Ministranta

I Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
II Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
III Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
IV Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
V Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
VI Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
VII Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
VIII Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
IX Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
X Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.