tel.18 4430072

  Róże Różańcowe

Koła Żywego Różańca są wspólnotą, która pełni misję głoszenia Ewangelii przez modlitwę różańcową podejmowaną w intencjach Kościoła powszechnego jak i lokalnego.  Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Na czele każdej Róży stoi zelator. Każda Róża składa się z dwudziestu osób, odmawiających codziennie dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w RÓŻY codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Maryi Królowej Różańca Świętego.

W naszej parafii istnieją następujące Róże Żywego Różańca:

1.    Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus /zelatorka: Bogumiła Knurowska/

2.    Róża św. Faustyny /zelatorka: Zofia Pawlik/

3.    Róża św. Rity /zelatorka: Elżbieta Leśniak/

4.    Róża św. Kingi /zelatorka: Marta Lis/

5.    Róża św. Moniki /zelatorka: Zofia Sadkiewicz/

6.    Róża bł. Karoliny /zelatorka: Elżbieta Pawlus/

7.    Róża św. Jana Pawła II /zelatorka: Teresa Olszak/

8.    Róża św. Franciszka /zelatorka: Stefania Hamiga/

9.    Róża św. O. Stanisława Papczyńskiego /zelator: Stanisław Bulzak/

10.  Róża św. Antoniego /zelator: Antoni Bulzak/

11.  Róża św. Matki Teresy z Kalkuty /zelatorka: Irena Witowska/

12.  Róża św. Brata Alberta Chmielowskiego /zelator: Władysław Janur/

13.  Róża św. o. Pio /zelatorka: Aldona Maciak/

14.  Róża rodziców modlących się za swoje dzieci bł. Bartolo Longo /zelatorka: Maria Ledniowska/

15. Róża rodziców modlących się za swoje dzieci św. Józefa /zelatorka: Danuta Lis/

16. Róża rodziców modlących się za swoje dzieci św. Jadwigi Śląskiej /zelatorka: Bernadeta Zygmunt/

17. Róża rodziców modlących się za swoje dzieci św. Jana Bosko /zelatorka: Maria Kukuczka/

 

Nad wszystkimi Różami Żywego Różańca rolę opiekuna sprawuje ks. Proboszcz. Zmiana tajemnic ma miejsce w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy porannej.

 

Zadania  i obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy Różańca
 • Uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła
 • Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci  Najświętszej Maryi  Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej
 • Odważne stawanie w obronie wiary
 • Udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży

 

           Odpust zupełny dla członków Róż Żywego Różańca:

 • W dniu przyjęcia do Stowarzyszenia  Żywego Różańca
 • Uroczystość Narodzenie Pańskiego
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 • Uroczystość  Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
 • Uroczystość Niepokalanego  Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
 • Święto Ofiarowania Pańskiego.

Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź, komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się wszelkiego zła i pragnienie wytrwania w łasce uświęcającej.