tel.18 4430072

Kancelaria parafialna jest czynna :
 

w środę w godz. 18:45 - 19:45 (czas zimowy 18:15 - 19:15)

w piątek i sobotę w godz.  7:00 - 8:00

Sprawy małżeńskie w środy lub na umówienie.

 

W sprawach bardzo ważnych można się umówić telefonicznie pod numerem tel. 18 4430072

 

WAŻNE OGŁOSZENIE !

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W związku z powyższym od 25 maja b. r.:

– wszelkie dokumanty, np. świadectwo chrztu a także zaświadczenie o możliwości bycia rodzicem chrzestnym mogą zostać wydane wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa (upoważnienia) udzielonego przez wyżej wymienione osoby. Upoważnienie takie powinno zawierać datę, imię i nazwisko, pesel, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dokument, oraz własnoręczny podpis osoby, której ten dokument dotyczy.

–  zapowiedzi przedmałżeńskie będą nadal wywieszane, ale będą udostępniane tylko te dane, które są niezbędne: Imię, nazwisko, parafia. Nie będzie adresu, daty ani miejsca urodzenia.

– przy tworzeniu tzw. drzew genealogicznych w przypadku Ksiąg ochrzczonych, to do stu lat wstecz będą one zastrzeżone, jeśli chodzi o Księgi małżeństw 60 lat a Księgi zmarłych 50 lat. Te dane nie będą udostępniane.