tel.18 4430072

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE Z INTENCJI UCZESTNIKÓW POGRZEBUODPRAWIANE POZA PARAFIĄ

OD 1 CZERWCA 2023 R.

Gregorianka za ś.p. Marię Budnik:

 1. Od pracowników firmy Edan 
 2. Od pracowników firmy Edan 
 3. Od pracowników firmy Edan 
 4. Od Bulzaków z Podrzecza 
 5. Od Zofii Plata ze Świniarska
 6. Od Bogdana Kożucha – dyrektora SP w Wysokiem 
 7. Od parafian z Cichawki
 8. Od rodziny Sroków z Cichawki
 9. Od organisty Dawida z Cichawki 
 10. Od Józefy Janur z córką Renatą
 11. Od Michaliny i Kazimierza Klimczak z Podrzecza 
 12. Od Stanisławy Ruchała z rodz.
 13. Od rodziny Schneider 
 14. Od rodziny Łojków 
 15. Od Marii i Jana Wastagów
 16. Od Zofii i Tadeusza Góreckich 
 17. Od Barbary i Artura Bałut 
 18. Od Cecylii Góreckiej 
 19. Od Bartłomieja Góreckiego 
 20. Od Ireny Krupy z rodz.
 21. Od Kazimiery Boruszak oraz Elżbiety i Ryszarda Leśniak 
 22. Od sąsiadów Bożeny i Władysława Bułat 
 23. Od Barbary Budnik z córkami z Anglii
 24. Od rodzin Bulzaków i Łatków 
 25. Od sąsiadów Danuty i Jerzego Kolasa 
 26. Od Teresy i Krzysztofa Kolasa z Podegrodzia 
 27. Od Kazimierza Socha z rodz. 
 28. Od Kazimierza Socha z rodz. 
 29. Od Barbary i Stanisława Socha 
 30. Od Bogumiły i Mariana Socha z rodz.

Gregorianka za ś.p. + Bronisławę Pasiut:

 1.  od wnuczek Sylwii i Doroty z rodz.
 2.  od wnuczki Moniki z rodz.
 3.  od wnuków Piotra Pawła Alicji Marcina Barbary z Gostwicy
 4.  od j. w.
 5.  od wnuczki Moniki
 6.  od wnuka Tomasza z córką
 7.  od wnuka Mariusza z Natalią
 8.  od wnuczki Aleksandry z rodz.
 9.  od wnuka Łukasza z córkami
 10.  od wnuka Mateusza
 11.  od Marii Stanisława Król
 12.  od Elżbiety Strzymczok z synem Jakubem
 13.  od Jolanty Rafała Musiał
 14.  od Renaty Marka Kwiek
 15.  od Anny Łaś
 16.  od Róży św. Kingi
 17.  od j. w.
 18.  od Marty Mateusza Lis
 19.  od Heleny Anny Leśniak
 20.  od Józefy Witolda Leśniak
 21.  od Genowefy koleżanki córki Lucyny
 22.  od Ewy koleżanki córki Lucyny
 23.  od sąsiadów Marii Józefa Dadał
 24.  od Zofii Plata z rodz.
 25.  od Honoraty Świderskiej z synem
 26.  od Andrzeja Świderskiego
 27.  od sasiadów Pawlusów
 28.  od Mariana Janura i Marty Pres
 29.  od Łukasza Agnieszki Król
 30.  od Sławomira Strzymczoka

Gregorianka za ś.p. + Mariana Konstantego:

 1. Od Roberta Głuc
 2. Od Anny Nowakowskiej z dziećmi
 3. Od  Aleksandry Klimek z dziećmi
 4. Od  Barbary Bogusława Kumor z Nisjkowej
 5. Od  j. w.
 6. Od  cioci Basi z Gostwicy
 7. Od kuzynki Jadwigi Witkowskiej
 8. Od Marka Szczygła
 9. Od  Zofii Jana Duda
 10. Od  sąsiadów Szkarłatów
 11. Od  rodz. Platów z Wysokiego
 12. Od  rodz. Hasiorów z Wysokiego
 13. Od  rodz. Banachów  z Wysokiego
 14. Od  sąsiadki Marii Rzegockiej
 15. Od Leokadii Józefa Fiut z Gostwicy
 16. Od  szwagra Janusza Żelasko z Gostwicy
 17. Od j. w.
 18. Od sąsiada Stefana Lacha
 19. Od rodz. Lachówz Brzeznej
 20. Od sasiadów Kożuchów 
 21. Od  rodz. Twardowskich ze Świdnika
 22. Od  Grzegorza Stanisławy Żelasko z rodz.
 23. Od  Moniki Porębskiej
 24. Od  Aleksandry Jakuba Bodziony z rodz.
 25. Od  Barbary Krzysztofa Porębskich z rodz.
 26. Od matki chrzestnejAnny Mordarskiej
 27. Od  j. w.
 28. Od  kuzynki Lucyny Mordarskiej
 29. Od  kuzynki Renaty Mordarskiej
 30. Od kuzynki Danuty Król z rodz.

Gregorianka za ś.p. + Jana Mosurka:

 1. Od Grzegorza Sylwii Głuc z rodz.
 2. Od Marka Eweliny Plata z rodz.
 3. Od Małgorzaty Romana Liber
 4. Od Józefa Potońca z kadczy
 5. Od Mosurków z Będzina
 6. Od j. w.
 7. Od Zdzisława przewodnika kalwaryjskiego
 8. Od Stanisława Stefanii Hamiga
 9. Od Zbigniewa Małgorzaty Bodziony
 10. Od Józefy Kotas z rodz.
 11. Od Ireny Józefa Wilk z Przyszowej
 12. Od Dawida Agnieszki Wilk z Przyszowej
 13. Od rodz. Kowalczyków z Podrzecza
 14. Od Ignacego Janur z rodz.
 15. Od Kingi Pietrzak z rodz.
 16. Od Janiny Michała Chronowskich
 17. Od rodz. Królów
 18. Od Jolanty Leśniak z Piotrem
 19. Od sasiadów Pasiutów
 20. Od Józefy Janur z córkami
 21. Od rodz. Wojtarowicz
 22. Od rodz. Tyrkiel
 23. Od koleżanek i kolegów Magdaleny z Zakładu Pogrzebowwego
 24. Od Stanisławy Skoczeń
 25. Od Katarzyny Roberta Skoczeń
 26. Od Róży Antoniego Bulzaka
 27. Od Elżbiety Mosurek
 28. Od j. w.
 29. Od Moniki Jacka i Kacpra
 30. Od Magdaleny Tadeusza Fikiel

Gregorianka za ś.p. + Józefa Platę:

 1.  od Caritas Parafialnej
 2.  od j. w.
 3.  od  Marii Władysława Ledniowskich
 4.  od j. w.
 5.  od Władysławy Stanisława Krupów
 6.  od Marty Romana Krupów
 7.  od rodz. Mordarskich
 8.  od Stefani Stanisława Hamigów
 9.  od Hieronima Łojek
 10.  od Jolanty Tadeusza Łojek z rodz.
 11.  od Andrzeja Łojek z rodz.
 12.  od Michała Łojka
 13.  od Natalii Piotra Hamiga ze Stadeł
 14.  od rodz. Basiagów z Katowic
 15.  od Barbary Mamala z rodz.
 16.  od Agaty Marka Fiut
 17.  od Anny Zygmunta Biel
 18.  od prac. Auto-Moto-Szkoły
 19.  od j. w.
 20.  od koleżanek i kolegów wnuka Krzysztofa
 21.  od j. w.
 22.  od Józefa Maciuszek
 23.  od grupy GTW transporty
 24.  od Kariny Mateusza Leśniak
 25.  od Bogusławy Dyrek z synami ze Stronia
 26.  od Agnieszki Damiana Wojtas ze Stronia
 27.  od Anny Jakuba Potoczek z rodz. ze Stronia
 28.  od Grażyny Andrzeja Czamara
 29.  od Janiny Krupa
 30.  od Ireny Andrzeja Szczurek

Gregorianka za ś.p. + Paulinę Ogórek:

 1.  od Agnieszki Roberta Bielak z N. Osiedla
 2.  od Krzysztofa Doroty Jawor
 3.  od Marzeny Józefa Węgrzyn z rodz.
 4.  od Anny Jerzego Lis z rodz.
 5.  od Moniki Dariusza Ledniowskich
 6.  od Sławomira i Bronisława Kumor z rodz.
 7.  od Olgi z córką i Robertem
 8.  od koleżanek i kolegów Zakł. Mięsne Lesniak
 9.  od kuzynki Jolanty Wojtas z rodz.
 10.  od rodz. Pogwizdów z Kamionki Wielkiej
 11.  od rodz. Kędzierkich z N. Sącza
 12.  od rodz. Rozwadowskich
 13.  od Genowefy Jana Pasiut
 14.  od Anny Jacka Czamara
 15.  od rodz. Świętków z Lubnia
 16.  od Czesława
 17.  od sąsiadów Lisów
 18.  od Jadwigi Józefa Wastag
 19.  od Katarzyny Krzysztofa Gieniec
 20.  od koleżanki Marioli Ciastoń z rodz.
 21.  od Wydz. Ruchu Drogowego Kom. Miejskiej Policji w N. Sączu
 22.  od j. w.
 23.  od rodz. Kożuchów z Łukowicy
 24.  od rodz. Klimczaków z Nawojowej
 25.  od rodz. Klimczaków z Frycowej
 26.  od rodz. Gołębiów
 27.  od Elżbiety Henryka pietrzak
 28.  od Przemysława Pietrzak
 29.  od Władysława Pietrzak
 30.  od Barbary Andrzeja Sędzimir