2019-10-17     Antonii, Ignacego, Wiktora     "Nie depcz smutkowi po piętach bo się może odwrócić" - Autor nieznany    
Strona główna -> FOTOWYDARZENIA 2016 -> Peregrynacja Znaków Ś.D.M. 2016

 Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży

(Krzyża oraz Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani – Wybawicielki Ludu Rzymskiego

Krzyż Światowych Dni Młodzieży zwany jest Krzyżem Roku Świętego, ponieważ został podarowany młodym przez Jana Pawła II na zakończenie Jubileuszu Odkupienia w 1984 roku. Papież powiedział wtedy: Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie. (Rzym, 22 kwietnia 1984).
Wraz z Krzyżem podróżuje też Ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani” (Ocalenie Ludu Rzymskiego). Podczas spotkania z młodzieżą Rzymu i regionu Lacjum w czwartek przed Niedzielą Palmową, 10 kwietnia 2003 r., Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: Przyjąć Maryję w swoim domu, do swojego życia jest przywilejem każdego wierzącego (…). Dlatego dziś chcę was powierzyć Maryi Aby zawsze, także w sposób widzialny, było oczywiste, że Maryja jest przemożną Matką, która nas prowadzi do Chrystusa, pragnę, ażeby w najbliższą niedzielę młodzieży z Kolonii została przekazana razem z krzyżem również ta ikona Maryi i aby od tej pory wraz z krzyżem pielgrzymowała ona przez cały świat, przygotowując Dni Młodzieży.
Strony: 123
Strony: 123
Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku