2020-04-10     Borysławy, makarego, Michała     "Zdrowy człowiek ma mnóstwo życzeń, chory - tylko jedno". Przysłowie indyjskie    
Strona główna -> DUSZPASTERSTWO -> GRUPY PARAFIALNE -> Róże Różańcowe

 

Róże Różańcowe

 Koła Żywego Różańca są wspólnotą, która pełni misję głoszenia Ewangelii przez modlitwę różańcową podejmowaną w intencjach Kościoła powszechnego jak i lokalnego.  Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Na czele każdej Róży stoi zelator. Każda Róża składa się z dwudziestu osób, odmawiających codziennie dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w RÓŻY codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Maryi Królowej Różańca Świętego.

 

 

 

          W naszej parafii istnieją następujące  Róże  Żywego Różańca:

1.    Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus /zelatorka: Bogumiła Knurowska/

2.    Róża św. Faustyny /zelatorka: Zofia Bulzak/

3.    Róża św. Rity /zelatorka: Elżbiety Leśniak/

4.    Róża św. Kingi /zelatorka: Marta Lis/

5.    Róża św. Moniki /zelatorka: Zofia Sadkiewicz/

6.    Róża bł. Karoliny /zelatorka: Maria Głuc/

7.    Róża św. Jana Pawła II /zelatorka: Teresa Olszak/

8.      Róża św. Franciszka /zelatorka: Stefania Hamiga/

9.      Róża św. O. Stanisława Papczyńskiego /zelator: Stanisław Hamiga/

10.    Róża św. Antoniego /zelator: Antoni Bulzak/

11.   Róża św. Matki Teresy z Kalkuty /zelatorka: Irena Witowska/

12.   Róża św. Brata Alberta Chmielowskiego /zelator: Władysław Janur/

13.  Róża św. o. Pio /zelatorka: Aldona Maciak/

 

Nad wszystkimi Różami Żywego Różańca rolę opiekuna sprawuje ks. Proboszcz. Zmiana tajemnic ma miejsce w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy porannej.

 

Zadania  i obowiązki członków Żywego Różańca:

·         Codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy Różańca

·         Uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła

·         Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

·         Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.

·    Rozszerzanie czci  Najświętszej Maryi  Panny przykładem życia i działalnością apostolską., zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej

·         Odważne stawanie w obronie wiary

·         Udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży

 

           Odpust zupełny dla członków Róż Żywego Różańca:

·         W dniu przyjęcia do Stowarzyszenia  Żywego Różańca

·         Uroczystość Narodzenie Pańskiego

·         Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

·         Uroczystość  Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.

·         Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

·         Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

·         Uroczystość Niepokalanego  Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

·         Święto Ofiarowania Pańskiego.

 

Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź, komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się wszelkiego zła i pragnienie wytrwania w łasce uświęcającej.

 

Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku