2020-07-16     Eustachego, Mariki, Mirelli        

  SPOTKANIA

Grupą, która cieszy się dużą popularnością w naszej parafii jest Dziewczęca Służba Maryjna.

Nasze zebrania zaczynamy (prawie) w każdy piątek o godzinie 1700 (trzeba słuchać ogłoszeń parafialnych!!!).

         Zbieramy się koło plebanii. Po wejściu na salę - gdzie czekają na nas różne smakołyki - Ksiądz Katecheta rozpoczyna modlitwę do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, której figura znajduje się w tym pomieszczeniu. Po modlitwie Ksiądz czyta fragment Pisma Świętego, omawiamy go, a potem sprawdzamy co zapamiętałyśmy i zapisujemy do swoich zeszytów krótka notatkę, która wiąże się z tematem spotkania. Potem rozmawiamy o sprawach teraźniejszych, czyli                               o najbliższych wydarzeniach, w których DSM będzie uczestniczył. Ustalamy np., kto będzie odmawiać różaniec w kościele, kto będzie nosił figurkę albo inne sprawy. Gdy skończymy „sprawy poważne”, przenosimy się do sal „wypoczynkowych”, gdzie możemy grać w tenisa, szachy, piłkarzyki i wiele innych. Tam także przygotowujemy gazetkę oraz  prace do wysłania na konkursy religijne. Spotkania kończą się koło godziny 1800 (można zostać krócej lub dłużej).

         Udział w spotkania DSM-u jest pożyteczną formą spędzania wolnego czasu, w którym pogłębiamy swoją więź z Panem Bogiem i Matką Najświętszą oraz pogłębiamy swoją wiedzę religijną, przy tym dobrze się bawiąc                                        i nawiązując nowe przyjaźnie. 

Członkinie DSM-u angażują się między innymi w:

- prowadzenie różańca w październiku i w każdą niedzielę przed Mszą świętą

   o godz. 11.00,

- Kolędę Misyjną,

- przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście,

- adorację Pana Jezusa w Ciemnicy i Grobie Pańskim,

- noszenie feretronów w czasie procesji eucharystycznych,    

 

         SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku