2020-07-16     Eustachego, Mariki, Mirelli        

 OBOWIĄZKI

*Regularne uczestnictwo w tygodniowych spotkaniach grupy.

*Wypełnianie ,,Pięciu Zadań Dziecka Maryi”:

I. Posłuszeństwo

II. Wspólnota

III. Radość

IV. Ofiara

V. Przyjaźń z Jezusem

*Codzienne odmawianie w łączności z rannym pacierzem następującej modlitwy:

"O Pani moja, o Matko moja,

cała się Tobie oddaję,

ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje,

serce moje i całą siebie.

Gdy przeto Twoją jestem,

o dobra Matko,

broń mnie i strzeż

jako dziecka i własności Twojej.

 

Amen.”

Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku