2020-07-16     Eustachego, Mariki, Mirelli        

  POWSTANIE

W kręgu osób współpracujących z diecezjalnym Referatem Duszpasterstwa Młodzieży w Tarnowie, które zbierały się, aby przygotować programy i pomoce na spotkania młodzieżowych grup apostolskich, powracała niby uparty refren myśl o potrzebie objęcia głębszą formacją także dziewcząt za szkół podstawowych, które nie miały dotąd takiej - jak chłopcy należący do zespołów ministranckich – możliwości zdobycia przygotowania apostolskiego.  A za nim przemawiały ważne relacje religijne i pedagogiczne. Stwierdzono zgodnie, że dla harmonijnego rozwoju osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej trzeba dać dziewczętom więcej treści i przeżyć religijnych w ramach zajęć poza katechizacją w grupach elitarnych, i to nie dopiero w wieku młodzieńczym, a o wiele wcześniej.

Zadanie trudne, delikatne, a do tego bardzo ważne i pilne dla umocnienia polskiej rodziny i wiary w naszych parafiach. Panowało od początku przeświadczenie, że wychowanie dziewcząt powinno być wychowaniem maryjnym, że Matce Bożej trzeba to dzieło oddać w ręce, by pod Jej opieką dokonywał się zasiew, wzrost i zbieranie plonów.

Powoli kształtowała się koncepcja i program formacji, powstawały ramy organizacyjne. Ułożono wstępny plan pracy, w którym postanowiono:

- Sprawę tworzenia grup dziewczęcych w parafiach powierzyć siostrom zakonnym.

- Tam, gdzie nie ma sióstr, zlecić ją starszym dziewczętom, animatorkom.

- Prowadzić systematyczne szkolenia i kursy formacyjne.

- Przygotować pomoce z gotowymi konspektami spotkań.

I tak zaczęło kiełkować dzieło.

Znalazły się chętne siostry, dziewczęta i panie. Były kursy – każdego roku kilka. Pojawiły się i pomoce. A Matce Bożej zapewne przypadła do Serca Dziewczęca Służba Maryjna, gdyż liczba członkiń ustawicznie rosła. Zorganizowana w 1982 roku pierwsza pielgrzymka DSM w Tuchowie była prezentacją biało – niebieskich strojów, piosenek i recytacji. Przybyły grupy                z różnych stron diecezji, niektóre pieszo. Liczba uczestniczek i obraz pracy przewodniczek DSM były dla obecnych bardzo radosnym i wzruszającym zaskoczeniem.

Odtąd co roku, w maju, odbywały się spotkania pielgrzymkowe w jednym z sanktuariów maryjnych diecezji. Były one podsumowaniem całorocznej pracy zespołów.

Kształtowanie właściwych postaw w życiu dziewcząt i praca apostolska o szczególnym charakterze maryjnym realizowane na spotkaniach grup, miały oddziaływać na dom rodzinny i dalsze środowisko oraz być sposobem przeciwstawienia się  powodzi zła i zagrożeniu dziecięcych dusz ze strony współczesnego pogaństwa. To była pomoc dla dziewcząt, które tak bardzo zatracają swoją dziewczęcość, a często i godność. To również zapobieganie moralnej swobodzie obyczajowej a uczenie ukochania domu i życia rodzinnego, poświęcenia dla innych, szlachetność, prawdziwej radości i ewangelicznych zasad życia.

Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku