2015-04-28     Bogny, Walerii, Witalisa        
Strona główna -> OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

            

4 Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza – 26.04.2015 r.

         W tym tygodniu:

         Środa – św. Katarzyny Sieneńskiej, dziew. i dokt. Kośc., Patronki    
                       Europy.
         Sobota – liturgiczna Uroczystość NMP  Królowej Polski, głównej
                          Patronki Polski.

1. W piątek rozpoczynamy nabożeństwo majowe, które w naszym kościele będzie w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18,00 w niedzielę i święta
o godz. 15,45.

2. W pierwszy piątek z posługą sakramentalną do chorych, kapłan udaje się od godz. 9,00

3. Na najbliższy piątek, 1 maja biskupi udzielają wiernym w Polsce dyspensy, można spożywać pokarmy mięsne.

4. W pierwszą sobotę o godz. 17,30 różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.

5. W przyszłą niedzielę o godz. 11,00 uroczysta Msza św. odpustowa ku czci NMP Królowej Polski Patronki Polski i Naszej Parafii.

6. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu i ofiarę na kwiaty
i o przygotowanie przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę w piątek od godz. 19,00 prosimy rodziny ze Świniarska z nr: 133 * 133/2 * 533 * 519 * 392 * 389.

7. W przyszłą niedzielę przed i po Mszach św. w kościele będą zbierane podpisy na rzecz ochrony życia poczętego i całkowitego zakazu aborcji. Przy składaniu podpisu należy podać imię i nazwisko, adres, PESEL
i własnoręczny podpis. (trzeba mieć przy sobie dowód osobisty)

8. Zachęcamy do pogłębiania swojej wiary przez czytanie Pisma świętego
i prasy o tematyce religijnej.

9. Wszystkim solenizantom nadchodzącego tygodnia składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i zapraszamy do Stołu Pańskiego.

 

       Intencje Mszy św.  od  27. 04.  do  03 . 05. 2015 r.
                                              
                                           
Poniedziałek.
  600   + Michaliny Faltyn z int. rodz. Majochów.
         + Danuty Tyrkiel z int. Katarzyny Olesiak z rodz.
         + Józefa Maciuszka 1 rocz. śm. z int. syna Jacka z rodz.
1800  + Józefa Mroza z int. Andrzeja Pasiuta z rodz.
Ks. Jacek:  + Kunegundy Lis z int. rodz. Nosalów i Łukasików.
                                               Wtorek:
 
600  + Stanisława Lupy z int. syna Pawła z rodz.
       
 + Mariana Janika.
        
 + Romana i Kunegundy Ciurka z okazji rocznicy śm.
1800  Podziękowanie za łaski, z prośbą o Boże błogsł. w 25-tą rocz. ślubu dla Marty
         i Józefa Kumor.
Ks. Jacek:  + Kunegundy Lis z int. Zofii Sznajder z rodz. z Małej Wsi.
                      
                        Środa:
 
600
  + Jadwigi Kumor z int. siostry Grażyny z mężem.
       
 + Józefa Mroza z int. Bogusława Witowskiego z rodz.
       
 + Stanisława Platy z int. rodz. Górów z Białej Wyżnej.
1800
 W intencji próśb i podziękowań składanych do MB Nieust. Pomocy w kwietniu.
Ks. Jacek: +Kunegundy Lis z int. Sambaków.
                                               Czwartek:
  600  + Mateusza Fałowskiego z int. kuzyna Macieja Witowskiego z rodz.
       
 + Danuty Tyrkiel z int. rodz. Lizoniów.
       
 + Anny Pajor z int. rodz. Jasińskich.
1800  Podziękowanie za łaski, z prośbą o Boże błogsł. w 15-tą rocz. ślubu dla
         Mariusza i Bernadety.
Ks. Jacek: +Kunegundy Lis z int. rodz. Mateusza i Małgorzaty Maciuszek.
                                                Piątek:
  600  + Genowefy Bodziony z int. Antoniny z Mariuszem
       
 + Jana Bulzaka z int. wnuków i prawnuczek z Anglii.
1500
 + Marii Pędzich z int. Marka i Antoniny Jaskólskich.
1800
 + Stanisława i Teodozji Stach.
Ks. Jacek: +Kunegundy Lis z int. Władysława i Marii Jeż.
                                               Sobota:
  600
 + Zofii Porębskiej z int. sąsiadów Bocheńskich i Kruczków.
        + Adama Szewczyka z int. Teresy i Józefa Piszczek.
        + Józefa Chronowskiego rocz. śm.
1800 + Józefa Mroza z int. sąsiada Władysława Pasiuta.
                                               Niedziela
 
 700  Podziękowanie za łaski, z prośbą o Boże błogsł. w 18-tą rocz. urodzin
         Wojciecha Bugno
  900  + Władysława Janika z int. córki Małgorzaty,
1100  
 1/ W intencji parafii.
         2/ Mateusza Fałowskiego z int. uczniów kl. IV a  z wychowawcą.
         3/ Podziękowanie za łaski, z prośbą o Boże błogsł. w 38-tą rocz. ślubu dla Jana
             i Bronisławy Hamiga.
1600  + Michaliny Faltyn z int. wnuków: Oskara, Sylwii, Daniela.

 

 

Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku