2015-03-02     Halszki, Heleny, Karola     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy." - Hipokrates    
Strona główna -> OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

2 Niedziela Wielkiego Postu 01.03.2015 r.

W tym tygodniu:
         Środa – św. Kazimierza Królewicza.

1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę na ogólnopolski fundusz pomocy misjom Ad Gentes.

2. Spowiedź przed pierwszym piątkiem będzie w czwartek od godz. 17,00 dla wszystkich uczniów naszej szkoły i dlastarszych w piątek od godz. 17,00.

3. Przypominamy, że nabożeństw Drogi Krzyżowej w naszym kościele jest
w każdy piątek o godz. 17,30 i w każdą niedzielę bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11,00. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym jest
w każdą niedzielę o godz. 15,00. Bezpośrednio po nabożeństwie jest Msza św.

4. W tym miesiącu kapłan nie będzie odwiedzał chorych w pierwszy piątek
z posługą sakramentalną. Jest natomiast możliwość odprawienia w domu chorego Mszy św., dlatego tych chorych, którzy pragną, aby w ich domu była odprawiona Msza św., prosimy zgłaszać w najbliższym czasie w zakrystii.

5. W sobotę o godz. 8,30 zbiórka ministrantów i aspirantów.

6. W pierwszą sobotę Różaniec i zmiana tajemnic o godz. 17,30.

7. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne
w naszej parafii  (II niedziela miesiąca).

8. Przy wejściu do kościoła jest wystawiony pojemnik do którego można składać długoterminową i niepsującą się żywność i słodycze, które na święta będą dane ubogim.

9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i prosimy
o przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę w piątek od godz. 18,30 rodziny z Podrzecza z  nr: 115 * 153, ze Świniarska z nr: 333 * 489 * 634 * 586.

10. Zachęcamy do pogłębiania swojej wiary przez czytanie Pisma świętego
i prasy o tematyce religijnej.

11. Wszystkim solenizantom nadchodzącego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu łask Bożych i pomyślności, oraz zapraszamy do Stołu Pańskiego.

 

 

       Intencje Mszy św.  od  02. 03.  do  08 . 03. 2015 r.
                                              
                                              
Poniedziałek.
  600   + Jana Bulzaka z int. Michała i Teresy Jakol z Niemiec.
         + Władysławy Salamon z int. rodz. Lachów.
         + Jana Salomona z int. córki Zofii z mężem.
1800  + Michaliny Faltyn 30 dz. po śm. z int. dzieci.
Ks. Jacek:  + Jana Bocheńskiego z int sąsiadów Dadałów i Pasiutów.
                                               Wtorek:
 
600  + Józefy Zaryczny z int. Bronisławy Świderskiej.
        
 + Marii Wójs z int. sąsiadów Krzysztofa i Marii Zygmunt z rodz.
       
 + Stefanii Gucwa z int. rodz. Matiaszków i Pustułków.
1800  + Franciszka Krupy z int. Andrzeja i Katarzyny Krupa.
Ks. Jacek:  + Jana Bocheńskiego z int. sąsiadów.
                      
                        Środa:
 
600
  + Szczepana Janura 15 rocz. śm.
       
 + Kazimiery Fałowskiej.
       
 + Kazimierza Bodzionego.
1800
 + Kazimierza Chyclaka z okazji imienin.
Ks. Jacek: +Jana Bocheńskiego z int. Józefa i Stanisławy Kumor.
                                               Czwartek:
  600
 + Stanisławy Saska z int. rodz. Mosurków.
       
 + Józefa Mroza z int. Marcina i Katarzyny Świderskich.
      
 + Genowefy Podmańskiej z int. Marii Michalak.
1800 + Kazimierza Janura.
 Ks. Jacek: +Jana Bocheńskiego z int .rodz. Kotasów.
                                               Piątek:
  600  + Juliana Janura z int. rodz. Skoczniów.
       
 + Genowefy Podmańskiej z int. chrześniaka Wojciecha z rodz.
1500  + Władysława Janika z int. córki Grażyny.
1800  + Mariana i Heleny Malec, oraz Ks. Tadeusza Malca.
Ks. Jacek: +Jana Bocheńskiego z int. Grażyny Leśniak z dziecmi.
                                               Sobota:
 
600  
 + Danuty Tyrkiel z int. rodz. Leśniaków z Kłodnego.
         + Marii Celusta z int. rodz. Rzegockich.
         + Stanisława Lupy z int. żony.
1800  + Adama Szewczyka z int. sąsiadów Czopów.
Ks. Jacek: +Jana Bocheńskiego z int. kolegów syna Jana z firmy „Budimex”.
                                               Niedziela:  
 
 700  + Michaliny Faltyn z int. syna Andrzeja z żoną i dziećmi.
  900  O potrzebne łaski w rodzinie Czamarów.
1100  W intencji parafii.
Po Gorzkich Żalach:  + Mateusza Fałowskiego z int. szwagra Wiesława Nowaka
                                       z rodz.
Ks. Jacek:  + Jana Bocheńskiego z int. kolegów syna Jana z firmy „Budimex”.

 

 

 

 

 

Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku