2014-10-31     Urbana, Wolfganga     "Słuszny sposób myślenia pozwala zabrać głos także sercu" - Albert Schweitzer    
Strona główna -> OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

                                                               30 Niedziela zwykła 26. 10. 2014 r.

W tym tygodniu wspominamy:

          Wtorek – świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
          Sobota – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu będą 
                          o godz. 7,00 i 9,00 w kościele, o godz. 11,30 na cmentarzu 
                          w Podrzeczu. Nie ma Mszy św. w tym dniu o godz. 11,00 i 16,00.

1. Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych i przed pierwszym piątkiem będzie w naszym kościele w czwartek od godz. 14,00 do godz. 17,30 z przerwą półgodzinną od godz. 15,30. Nie będzie dodatkowej spowiedzi przed pierwszym piątkiem.

2. Od południa w Dzień Wszystkich Świętych do 8 listopada włącznie, można zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu cierpiące. (Warunki zyskania odpustu na dodatkowym ogłoszeniu.)

3. W Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przy wejściu na cmentarz będą zbierane ofiary na wsparcie Seminarium Duchownego w Tarnowie.

4. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
W tym dniu każdy kapłan sprawuje trzy Msze św. ofiarując za zmarłych. Pół godziny przed każdą Mszą św. w przyszłą niedzielę będzie odmawiany Różaniec i czytane wypominki.

5. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i prosimy
o przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę w piątek od godz. 19,00 rodziny
z Podrzecza z nr: 69 * 92 * 51 * 51 * 45.

6. Z kościoła można zabierać kartki na wypominki roczne i listopadowe na których wypisujemy dusze naszych biskich zmarłych polecanych modlitwie kościoła. Wypominki składamy w zakrystii.

7. Zachęcamy do pogłębiania swojej wiary przez czytanie Pisma świętego i prasy
o tematyce religijnej.

8. Wszystkim solenizantom nadchodzącego tygodnia składamy serdecznżyczenia wielu łask Bożych i pomyślności, oraz zapraszamy do Stołu Pańskiego.

                           
                                  
WARUNKI ZYSKANIA ODPUSTU

1. Stan łaski uświęcającej i w dniu zyskania odpustu przyjęcie Komunii św.
2. Odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”…
3. Dowolna modlitwa w intencjach Ojca św. i za dusze w czyśćcu.
4. Nawiedzenie miejsca odpustu (w Dzień Zaduszny kościół lub cmentarz 
    w pozostałe dni tylko cmentarz).
5. Wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu również lekkiego.

Odpust jest to darowanie kary za grzechy zgładzone przez sakramentalną spowiedź. 


                       Intencje Mszy św. od 20.10. do 26.10.2014 r.

Poniedziałek:
 
  6,00 + Stanisława Klimczaka z int. Andrzeja Lisa z rodz.
          + Józefy Zaryczny z int. Andrzeja Lisa z rodz.
          + Jana Bulzaka z int. Andrzeja Lisa z rodz.
18,00 Podziękowanie za łaski, z prośbą o Boże błogsł. w dalszym życiu   
          małżeńskim i rodzinnym dla Zdzisława i Anny Witkowskich z okazji 35-ej 
          rocz. ślubu.
Ks. Jacek: + Danuty Tyrkiel (gregor. do czwartku włącznie).

Wtorek:

  6,00 + Ks. Tadeusza Malca z okazji imienin.
          + Adama Szewczyka z int. bratanka Zdzisława z żoną i rodziną 
             Szewczyków z Podegrodzia.
          + Mariana Janika.
18,00 Podziękowanie za łaski, z prośbą o Boże błogsł. w dalszym życiu 
          małżeńskim i rodzinnym dla Romana i Marii Knurowskich z okazji 20-ej
          rocz. ślubu.

Środa:

  6,00 + Stanisława Platy z int. żony Zofii.
          + Aleksandra Wójsa z int. brata Jerzego z rodz.
          + Władysławy Salamon z int bratanka Zdzisława z żoną Martą i synem
18,00 W intencji próśb i podziękowań składanych do MB Nieust. Pomocy
          w październiku.

Czwartek:

  6,00 + Stanisława Jurczaka z int. Andrzeja Tyrkla z rodz.
          + Kazimierza Ruchały z int Andrzeja Tyrkla z rodz.
          + Stanisławy Saska z int Andrzeja Tyrkla z rodz.
18,00 + Stanisława Platy 2 rocz. śm.

Piątek:

  6,00 + Stefanii Gucwa z int. bratanicy Marii z mężem.
          + Stanisławy Saska z int. rodz. Łatków.
15,00 + Marii Bodziony i Stanisławy Polaczyk.
18,00 Podziękowanie za łaski, z prośbą o Boże błogsł. w dalszym życiu 
          małżeńskim i rodzinnym dla Iwony i Józefa z okazji 14-ej rocz. ślubu.
Ks. Jacek: + Kazimierza Chyclaka z int. Romana i Barbary Danek z rodz.

Sobota – Uroczystość Wszystkich Świętych :

  7,00 + Marii Lach.
  9,00 Za zmarłych z rodziny: Mosurków i Bodzionych.
11,30 Na cmentarzu: 1/ W intencji zmarłych parafian.
               2/ + Genowefy Podmańskiej z int. Władysława i Krystyny Podmańskich
                      z rodz.
Na misjach u Ks. Jacka: 1/ + Jana Bulzaka z int. Eugeniusza i Jadwigi Hajduga 
                                               z rodz.
                                           2/ + Juliana Janura (greg).

Niedziela:

  7,00 + Genowefy Podmańskiej z int. chrześnicy Genowefy Pasiut z rodz.
  9,00 + Weroniki i Franciszka Żelazko z int. syna Józefa z rodz.
11,00 W intencji parafii.
16,00 + Mieczysława Bodzionego i Mieczysława Witowskiego z int. żony i dzieci.
Na misjach u Ks. Jacka: 1/ + Jana Bulzaka z int. Stanisława i Teresy Kunickich 
                                               z rodz.
                                           2/ + Juliana Janura (greg.)


 

Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku