2015-01-27     Anieli, Juliana, Przemysława     "Całą mądrość, cała filozofia życia - to tylko dobroć" - Stanisłąw Witkiewicz    
Strona główna -> OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

3 Niedziela zwykła w ciągu roku 25.01.2015 r.

 W tym tygodniu:
         Poniedziałek – św. Tymoteusza i Tytusa, bpów .
         Wtorek – bł. Jerzego Matulewicza, bpa .
         Środa – św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dokt. Kośc.
         Sobota – św. Jana Bosko, prezb.

1. Spotkanie formacyjno – modlitewne przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania dla uczniów kl. II-ich gimnazjum, wraz z rodzicami, będzie
w kościele w środę o godz. 18,00, dla uczniów kl. I-szych w piątek o godz. 18,00.

2. Spotkanie DSM w piątek godz. 17,00; ministrantów w sobotę godz. 8,30.

3. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i prosimy
o przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę w piątek od godz. 18,30 rodziny z Podrzecza z  nr: 123 * 101 * 131a * 131 * 147 * 150. 

4. Zachęcamy do pogłębiania swojej wiary przez czytanie Pisma świętego
i prasy o tematyce religijnej.

5. Wszystkim solenizantom nadchodzącego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu łask Bożych i pomyślności, oraz zapraszamy do Stołu Pańskiego.

 

                       Intencje Mszy św. od 26.01.  do  01.02.2015 r.
                                              
                                              
Poniedziałek:
 
600   + Anieli Bodziony z int. córki Zofii z mężem.
         + Genowefy Bodziony z int. Zbigniewa Bodzionego z rodz.
         + Marii Celusta z int. rodz. Jasińskich, Zarycznych, Pawlusów.
1800  + Mieczysława Witowskiego.
         Ks. Jacek: + Stanisława Konstantego z int. Stanisławy Banach z rodz.
                              z Wysokiego.
                                               Wtorek:
 
600  + Jana Bodzionego z int. brata Józefa i Bogusława z rodz.
        
 + Zofii Porębskiej z int. Stanisława Bodzionego.
       
 + Józefy Zaryczny z int. Stanisława Bodzionego z synem.
1800  + Ks. Tadeusza Malca z int. Krzysztofa Rozmarynowskiego z żoną i dziećmi.
         Ks. Jacek: + Stanisława Konstantego z int. sąsiadki Marii Budnik z rodz.
                                              
Środa:
 
600
 + Stanisławy Mężyk z int. rodz. Konarów ze Stadeł.
        + Kazimierza Ruchały z int. Władysława i Jadwigi Konar.
        + Janiny Drożdż  30 dzień po śm. z int. rodz. Krzyżaków.
1800 W intencji próśb i podziękowań składanych do MB Nieust. Pomocy w styczniu.
         Ks. Jacek: + Stanisława Konstantego z int. sąsiadów Zdzisława i Marii 
                              Bodziony.

                                               Czwartek:
  600  + Zofii Porębskiej z int. Barbary i Romana Szczurek.
       
 + Stanisława Króla z int. Barbary i Romana Szczurek.
      
 + Jana Salamona z int. Barbary i Romana Szczurek.
1800 + Stanisławy Saska z int. Pawła i Bożeny Potoczek.
         Ks. Jacek: + Stanisława Konstantego z int. Zbigniewa i Danuty Król z rodz.
                                               Piątek:
  600  + Anieli Bodziony z int.  syna Zenona.
        
 + Kazimierza Ruchały z int. Wojciecha Poręby  z rodz.
1500  + Mateusza Fałowskiego z int. siostry Renaty.
1800  + Stanisława Klimczaka z int. Marii Pietrzak z rodz.
          Ks. Jacek: + Stanisława Konstantego z int. Andrzeja i Stefanii Oracz

                                               Sobota:
 
600  
 + Marii Wójs z int. brata Mariana z rodz.
         + Kunegundy Lis z int. Marii i Jolanty Potoniec.
         + Zofii Porębskiej z int. Zenona Wójsa.
1600   W intencji dzieci, które przyjmują chrzest, rodziców i chrzestnych.
1800  + Wandy Witowskiej.
                                               Niedziela:  
 
 700  + Kunegundy Lis z int. koleżanki Kazimiery Witowskiej.
  900  + Haliny Jezierskiej.
1100  W intencji parafii.
1600
 Podziękowanie za łaski, z prośbą o Boże błogsł. dla Józefa i Michaliny
         Mrzygłód z okazji 30-tej rocz. ślubu.

 

 

Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku