2020-04-10     Borysławy, makarego, Michała     "Zdrowy człowiek ma mnóstwo życzeń, chory - tylko jedno". Przysłowie indyjskie    

 Ruch Szensztacki, czyli specjalny pakt z Maryją

Członkowie Ruchu Szensztackiego zawierają przymierze z Matką Bożą. Ona prowadzi ich do Ojca. A oni naśladują Ją w gotowości służenia Bogu i realizacji Jego zamiarów.

Maleńka kapliczka w znajdującym się nieopodal Koblencji nad Renem Schönstatt stała się kolebką Ruchu Szensztackiego. Ruch powstał 18 października 1914 roku, a jego założycielem był duchowny i pedagog – Józef Kentenich.

Kentenich postanowił powierzyć swoją duchową odnowę Matce Bożej. Aktu zawierzenia dokonał wraz z podopiecznymi klerykami w cmentarnej kapliczce (dziś stoi tam Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej). Niestrudzenie przez całe lata posługi głosił orędzie o Bogu i wskazywał na Maryję – wzór Matki i Wychowawczyni, która prowadzi do domu Ojca. Z jego inicjatywy powstał Związek Misyjny, następnie Kongregacja Mariańska i Szensztat jako Ruch Apostolski o charakterystycznym charyzmacie. O. Józef Kentenich zmarł 15 września 1968, w święto Matki Bożej Bolesnej tuż po odprawieniu mszy.

Ruch Szensztacki odznacza się bogatą duchowością. Niesie pomoc duchową człowiekowi, któremu trudno żyć Ewangelią i ją zrozumieć. Ruch opiera się dwóch filarach – miłości Matki Bożej i zrozumieniu posłannictwa Maryi, poprzez którą zmierzamy ku Bogu.

Postawę taką przyjęły Siostry Szensztackie. Jest to odwzorowanie kontraktu, jaki zawarł ojciec Kentenich z Maryją. Poprzez naśladownictwo w codziennym życiu Maryi i upodabnianie się do niej, ona ma prowadzić do Boga Ojca.

W Ruchu Szensztackim nie chodzi o to, by być doskonałym, ale o to, by dążyć do wzorca Matki Bożej małymi krokami dnia codziennego. Środkami do tego mają być codzienna praca, modlitwa, samodoskonalenie się. W swoim charyzmacie Ruch porządkuje kwestie życia chrześcijańskiego. W przymierzu miłości z Matką Bożą zmierza się ku Jezusowi, a przez Niego w Duchu Świętym do Ojca, by także z Nim zawrzeć przymierze miłości. Chodzi też o wypracowanie postawy gotowości służenia Jemu i realizacji Jego zamiarów.


 Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu w Świniarsku.

 

Lista kręgów:

Opiekun kręgu: Lidia Kantor

1. Ledniowska Maria

2. Lidia Kantor

3. Bożena Zielińska

4. Franciszka Niemiec

5. Bogumiła Knurowska

6. Bernadetta Nowogórska –Święs

7. Marzena Węgrzyn

8. Bernadetta Zygmunt

9. Stanisława Majda

10. Anna Strzelczyk

 

Opiekun kręgu: Marta Wójs

1. Marta Wójs

2. Zofia Maciuszek

3. Ligaya Jamińska

4. Maria Głuc

5. Bożena Fikiel

6. Bogusława Pasiut

7. Janina Chronowska

8. Jolanta Leśniak

9. Melania Król

10. Danuta Mosurek

 

Opiekun kręgu: Aldona Maciak

1. Aldona Maciak

2. Agnieszka Orzeł

3. Renata Majerska

4. Magdalena Chmielowska

5. Jadwiga Konar

6. Krystyna Buczowska

7. Monika Kożuch

8. Halina Król

9. Barbara Czop

10. Ewelina Jeż

 

Opiekun kręgu: Roman Krupa

1. Roman Krupa

2. Renata Krupa

3. Anna Podmańska

4. Ewa Chronowska

5. Janina Krupa

6. Małgorzata Pietrzak

7. Maria Migacz

8. Barbara Michalik

9. Anna Sznajder

10. Stanisława Krupa

 

Opiekun kręgu: Jolanta Gucwa

1. Maria Knurowska

2. Maria Leśniak

3. Małgorzata Cabała

4. Barbara Plata

5. Maria Nowak

6. Teresa Kowalczyk

7. Maria Budnik

8. Jolanta Gucwa

9. Agnieszka Plata

10. Grażyna Bodziony

Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku