2018-07-22     Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca        
Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku