2017-09-20     Eustachego, Faustyny, Renaty     "Sprawiedliwi mało mówią, a wiele czynią" - Z Talmudu    

17 września o godz. 9-tej ruszyła nasza coroczna pielgrzymka do Jezusa Frasobliwego na Strzygańcu. Dla tych którzy nie wystraszyli się deszczowej pogody czekała miła niespodzianka, w okolicach Chochorowic deszcz przestał padać. O godz. 11-tej rozpoczęła się uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem naszego Księdza Proboszcza Zbigniewa Kożucha.


W dniu 20 sierpnia podczas Mszy św. o godz 11-tej uroczyście przy śpiewie Chóru Passionato dziękowaliśmy Bogu za 3 lata posługi w naszej parafii ks. Mariusza Kmiecia, który będzie posługiwał w parafii w Siedliskach Tuchowskich.
Ks. Mariuszu składamy serdeczne podziękowanie za trzyletnią posługę w naszej parafii, za zaangażowanie w pracę z dziećmi, za wiele serca włożonego w katechezę szkolną oraz z zapałem głoszone słowo Boże, za ofiarność, solidność i dojrzałe podejście duszpasterskie do wszystkich spraw, za dobrą i spokojną współpracę. Pamiętać będziemy w modlitwie i życzymy, aby dalej Pan Bóg, za przyczyną Matki Bożej hojnie darzył Cię potrzebnymi łaskami w nowej parafii. Szczęść Boże.

W dniu Wniebowzięcia NMP podczas wszystkich Mszy św. trwała Akcja Caritas, rozprowadzania wiązanek ziołowych, zebrane ofiary przeznaczone zostaną na pomoc potrzebującym w naszej parafii. 

29 lipca odbyła się pielgrzymka parafialna, trasa przebiegała przez Duklę, Komańczę, rekreacja nad Soliną, następnie Kalwaria Pacławska oraz Miejsce Piastowe.

Pomimo napiętego planu oraz bardzo wielu zwiedzanych miejsc wszyscy byli bardzo zadowoleni.... 

W dniu 25 czerwca na stadionie w Świniarsku przy wymarzonej pogodzie odbył się nasz doroczny Festyn Parafialny „RAZEM modlimy się, RAZEM bawimy się, RAZEM budujemy”...

Parafia NMP Królowej Polski
w Świniarsku


Nowe konto budowy kościoła:
ŁBS   05 8805 0009 0040 0095 2000 0010

Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku