2014-07-29     Marty, Konstantego, Olafa        

Gorące wiadomości

W naszej parafii o godz. 9:30 rozpoczęłą się Msza św. podczas której śpiewał Chór PASSIONATO. Po Mszy św. ruszyła procesja, która w tym roku przeszła starą drogą w kierunku Podrzecza i zakończyła się błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu na wszystkie cztery strony świata przy domu Państwa Krupów.

W piątek 6 czerwca, społeczność Zespołu Szkół w Świniarsku obchodziła uroczyście święto Patrona Szkoły bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. O godz. 10:00 w naszym kościele odbyła się Msza św. którą sprawował Ks. Bp Stanisław Salaterski. Mszę św. swoim  śpiewem uświetniła Schola SERDUSZKA pod kierownictwem Pani Edyty Szczygieł.

Uroczystość NMP Królowej Polski patronki Polski i naszej parafii, jednocześnie Święto Konstytucji 3 Maja. O godz. 11-tej odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana przez ks. Jacka z Peru, ks. proboszcza Józefa oraz ks. Stanisława
Uroczystość uświetnił występ Chóru PASSIONATO.

Parafia NMP Królowej Polski
w Świniarsku


Konto budowy kościoła:
KBS o Ciężkowice 30 8591 0007 0290 0000 1065 0001

Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku